Welcome to aurora.com! Log in or Sign up to interact with the aurora community.

Sinh viên kiến trúc

  1. Tài Liệu Chuyên Ngành

   Trao Đổi Tài Liệu Chuyên Ngành Kiến Trúc .
   Đề tài thảo luận:
   133
   Bài viết:
   420
   Mới nhất: Mẫu nhà cấp 4 đẹp luvsomnus, 19/8/14
   RSS
  2. Yêu cầu tài liệu tham khảo

   Hãy Gởi Những Yêu Cầu Tài Liệu Mà Bạn Cần Ở Đây , Thành Viên D-idea Sẻ Tìm Giúp Bạn
   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   63
   RSS
  1. Revit Architecture

   Hướng dẩn học Revit Architecture
   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   31
   RSS
  2. 3D-Max

   Hướng Dẫn Học 3D-Max
   Đề tài thảo luận:
   29
   Bài viết:
   62
   RSS
  3. Sketchup

   Hướng Dẫn Học Sketchup
   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   200
   RSS
  4. Tác phẩm đồ họa .

   Nơi trưng bày các tác phẩm đồ họa .
   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   106
   RSS
  1. Software

   Kho phần mềm . Lưu ý , những soft post vào đây điều full ( phải có crack )
   Đề tài thảo luận:
   179
   Bài viết:
   605
   RSS
  2. Phần cứng máy tính đồ họa

   Hiểu biết về phần cứng máy tính dành cho đồ họa
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   9
   RSS